Expedition Maja Arapit 2013

Sorry, this entry is only available in български.

This entry was posted in Expeditions, News. Bookmark the permalink.

One Response to Expedition Maja Arapit 2013

  1. Алексей Жалов says:

    Уводната част на настоящата наредба – покана е непълна и неточна и игнорира усилията и приноса на още една национална и една клубна експедиция , както и на определени личности за проучването на пещерата! УВажавам и оценявам труда на следващите експедиции , но все пак “светът” не започва от тях!
    Алексей Жалов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *