Maja Arapit Cave Expedition, 2012

This year’s expedition is going to take place between 7 and 22 July 2012.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

One Response to Maja Arapit Cave Expedition, 2012

  1. Алексей Жалов says:

    Пожелавам успех на поредната експедиция! Щеше да бъде добре, ако бяхте известили пещерняшката общност окончателният й състав! Позволявам си да напомня, че обекта се намира на тероторията на Национален парк “Тет” и за пребиваването в него, а и работа в пещерата е необходимо най-малкото да се уведоми парковата администрация в гр.Шкодра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *