Експедиция Мая Арапит 2012

ДО ПЕЩЕРНИТЕ КЛУБОВЕ ЧЛЕНУВАЩИ В БФСп

Уважаеми колеги,

През последните години се проведоха няколко национални експедиции в Албания, с обект на изследване пещерата Мая Арапит и вместващият я масив. Пещерата продължава. Теоретически възможната денивелация на пещерата е ~ + 900 – 1000 м.
За целта пещерните клубове „Академик“ и „София“ , под патронажа на БФСп , организират поредната пещерна експедиция на масива на вр.Мая Арапит.
Основната цел на експедицията е да се продължи проучването и картирането на пещерата Мая Арапит. Междувременно ще се работи по откриването и проучването на други обекти в района.
Експедицията ще проведе в периода от 07 юли до 22 юли т.г.
Могат да участват всички желаещи.
Материални условия за участие: Разходите за храна, път, застраховки и обща екипировка са за сметка на участниците и възлизат на около 200 лв.
Желаещите да участват в експедицията е желателно да отговорят на следните предварителни условия:
1. Да имат желанието и мотивировката да участват в голяма задгранична експедиция;
2. Да имат отлична планинарска и пещерняшка подготовка;
3. Да имат опит в преодоляването на възходящи вертикални пасажи с долна осигуровка (катерене);
3. Да имат експедиционен опит в проучването и особено картирането на пещери и пропасти.
Окончателният състав на експедицията, включително нейното ръководство ще бъдат утвърден от УС на БФСп и оповестени до края на първата седмица от месец юли 2012!
Молим желаещите да бъдат включени в състава на проявата да заявят това в указания срок попълвайки приложената по-долу заявка и изпращайки я на адрес: bfs@abv.bg и aleyan@gmail.com
Крайният срок за получаване на заявките е 25 юни 2012 г. !

З А Я В К А
за участие в национална експедиция „Мая Арапит-2012″
07 юли – 22 юли 2012 г.

1. ……………………………………….. ……………………………………………………………………….г.
( трите имена по паспорт на латиница) дата на раждане

моб. тел. ……………………………………………………… е-маil …………………………………..

Межд.паспорт № …………………………/дата място на издаване:…………………………………………

2.Членувам в пещерен клуб :…………………….

Желая да бъда включен в състава на експедиция “ Мая Арапит-2012″

3. Занимавам се с пещерно дело от ….. година и имам следната спелеоложка квалификация: пещерняк, инструктор, спасител (ненужното се зачертава) друга ………………………………………………

4. Запознат съм и приемам изискванията за включване в състава на експедицията
(Да ) (Не) ненужното се зачертава!!!

5. Поемам ангажимент да осигуря свободно време (отпуск) за участие в подготовката на експедицията и същинското й провеждане.

Непълни и некоректно попълнени и устни заявки не се приемат!
Крайният срок за получаване на заявката е 25 юни 2012 г.

Подпис на заявителя :

Дата:

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Един коментар по Експедиция Мая Арапит 2012

  1. Алексей Жалов каза:

    Пожелавам успех на поредната експедиция! Щеше да бъде добре, ако бяхте известили пещерняшката общност окончателният й състав! Позволявам си да напомня, че обекта се намира на тероторията на Национален парк „Тет“ и за пребиваването в него, а и работа в пещерата е необходимо най-малкото да се уведоми парковата администрация в гр.Шкодра.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *