Отчет за експедиция „Мая Арапит 2010“

ОТЧЕТ

на експедиция „ Мая Арапит” – 2010 г.,
с.Тет, Ал